شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سیاه)

چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سیاه)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه چکچک ابلق خاوری، اما اندکی بزرگتر با سر درشت تر است و راست تر می نشیند. سر، گردن، بالای روتنه و بال ها سیاه شفاف و سفیدی پشت بیشتر است و تا وسط بال ها امتداد دارد. سینه، شکم، قسمت پایین پشت و دمگاه سفید خالص است. پرنده ی نابالغ سیاه کدر و اندکی مایل به قهوه ای است.

صدا: صدای این پرنده بلند و آهنگین و کوتاه ویکدست شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در دامنه ی صخره ها و تپه های سنگی با پوشش گیاهی اندکی به سر برده و در سوراخ ها و شکاف های درون صخره ها آشیانه می سازد . در ایران، به طور کلی، بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، د رحال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Oenanthe Alboniger

نام انگلیسی: Hume's Wheatear    

نام فارسی: چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سیاه)

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.