شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی صخره ای زگیل دار

جکوی صخره ای زگیل دار

مشخصات: فلس هاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگيهاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي كوچك و صاف به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند و بزرگ و پلاك شكل نيستند؛ برآمدگيهاي كوچك در ميان برآمدگي هاي بزرگ پشتي پراكنده نيستند؛ برآمدگي هاي دمي رديف حلقه اي را در انتهاي هر حلقه دم تشكيل مي دهند.
رنگ آميزي: پشت قهوه اي يا خاكستري با 5 نوار طولي نا منظم از نقاط تيره كوچك، بعضي اوقات كم و بيش با نوارهاي عرضي تلاقي يافته اند؛ ناحيه شكمي سفيد.

زيستگاه: نواحي بياباني يا ساحلي خشك، در زمينهاي سنگلاخي، صخره اي يا داراي سنگهاي فراوان، همراه با پوشش گياهي اندك بيشتر از نوع بوته اي؛ بندرت در خانه ها ديده مي شوند.

عادات و رفتار: معمولاً شبها فعالند ولي گاهي در طول روز نيز ديده مي شوند؛ در زير يا لابلاي سنگها و بوته ها مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند.

پراكندگي جهاني: ايران، پاكستان.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 43 ميليمتر دم 49 ميليمتر.

ملاحظات: تنها گزارش اين گونه از ايران توسط ( Annandale 1913) از بوشهر مي باشد. محل نمونه تيپيك از كاچ واقع در پاكستان است.

نام علمی : cyrtopodion kachhense

نام انگلیسی : warty rock gecko   

نام فارسی: جکوی صخره ای زگیل دار

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.