شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای سروزغی مخطط

آگامای سروزغی مخطط

/post-2330/

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكنواخت؛ اطراف سر و گردن بدون فلسهاي ريشه اي شكل پيش آمده؛ فاقد فلسهاي متورم بالا آمده بر وري پشت بدن؛‌هر دو طرف چهارمين انگشت و طرف بيروني سومين انگشت بشدت ريشه دار؛ فلسهاي بيني در تماس با هم و توسط 3 فلس از لب بالا جدا مي شوند؛ داراي 2 يا...