شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای فلس شاخی

آگامای فلس شاخی

/post-2334/

مشخصات: فرم فلسهاي پشتي يكنواخت نيستند؛ فلسهاي شكمي صاف (بندرت داراي تيغه‌هاي ضعيف)؛ اندازه بزرگترين پولكهاي پشتي حدوداً سه برابر پهناي پولكهاي مجاور؛ 80 تا 121 فلس در اطراف پهن ترين قسمت ناحيه مياني بدن؛ سطح زيرين ران با قسمتي از فلسهاي بزرگ در ميان فلسهاي كوچك،؛ فلسهاي پينه بسته پيش...