شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک دم دراز

اردک دم دراز

/post-1776/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتی متر طول دارد. (بدون محاسبه ی پرهای وسطی دم در پرنده ی نر). ار دک کوچکی با منقاری کوتاه است. پرنده ی نر، در زمستان سیاه و سفید است و دمی بلند دارد. سر این پرنده گرد است و لکه های سیاه و پهنی در گونه هایش مشاهده می شود. منقار پرنده ی نر،قرمز است که قاعده ی...