شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

این شهرها یک چیزشان کم است

این شهرها یک چیزشان کم است

/post-3946/

تا به حال در مورد شهرهای عجیب و غریب زیاد نوشته ایم اما این گزارش مربوط می شود به رفتارهای عجیب شهروندان، رفتارهایی که باعث شده شهرشان معروف شود و به سر زبان ها بیفتد. در این صفحه برایتان از شهر بی دخانیات و بی چراغ قرمز می گوییم و همچنین از شهرهای عجیب تری که گورستان، کوچه و گدا ندارند....