شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بازار تهران

بازار تهران

/post-590/

می‌توان احتمال داد که بخش کوچکی از مجموعه‌ی بازار کنونی تهران، هسته‌ی اصلی آبادی تهران پیش از صفویه و دوران شاه طهماسب بوده است. در زمان این پادشاه، هم زمان با برپایی برج و باروهای تهران، بازار نیز بنا شد. در آن زمان بخشی از بازار سرپوشیده و بخشی دیگر روباز بوده است. چنان که توماس هربرت در...