شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باقرقره ی خالدار

باقرقره ی خالدار (کوکر خالدار)

/post-2278/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 سانتیمتر طول دارد بدن کشیده، به رنگ خاکی، دم بلند و نوک تیز است و پرواز، روی بال ها نسبتا کمرنگ با حاشیه های تیره و نامشخص و زیر بال ها خاکی رنگ است، که در تضاد با پرهای پرواز (خصوصا شاهپرهای ثانویه) قرار دارد. تا حدودی شبیه کوکر گندمی است و بهترین شاخص...