شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باکلان

باکلان

/post-1664/

مشخصات ظاهری : این پرنده، 90 سانتیمتر طول دارد. پرندگان بزرگ آبزی است. انتهای منقارش قلاب مانند و بدنش سیاه رنگ است ودر سطح خارجی رانش لکه ی بزرگ سفیدی دیده می شود. زیر گلو چانه اش سفید و قسمت بدون پر گلویش زرد رنگ است. روتنه قهوه ای تیره، دم سیاه و پاهایش پرده دار است. هنگام استراحت، راست...