شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تخت عباسی روستای مصر

تخت عباسی، روستای مصر

/post-1442/

تخت عبسی در موقعیت N340795 و E544728 در استان اصفهان و در جنوب کویر بزرگ مرکزی ایران و شمال شرقی روستای مصر واقع شده است. در اصطلاح جغرافیایی تخت های مناطق کویری، به نقاطی اطلاق می شود که نسبت به زمینهای اطراف دارای ارتفاع زیادتری باشند و بلندترین نقطه آنها مانند یک تخت صاف و هموار باشد....