شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تشی

تشی

/post-1510/

اراکی : کوله تیغ نه ) ( بلوچی :سیکورشفی ) ( ترکمنی : آقلی کرفی) (ترکی :اوخ آتان) ( خراسانی : برون قاره ) ( کردی : سوکچوری ، سوچر ، مهرآو ) ( کرمانی : سیخور ) ( لری : چوله ،سوچر ) ( مازندرانی : شال تشی ، پردارتشی ) مشخصات : بزرگترین جونده ایران است .خارهای بلند روی بدنش او را از سایر...