شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تلیله ی بلوطی

تلیله ی بلوطی

/post-1597/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد. ا زتلیله ی شکم سیاه، به واسطه ی دمگاه سفید، منقار بلندتر و خمیده تر رو به پایین و پاهای بلندش متمایز می شود. پاها قهوه ای و منقار قهوه ای سیاه است. در فصل تولید مثل؛ به واسطه ی رنگ صورت و زیرتنه قرمز بلوطی به آسانی تشخیص داده می شود. زمستان ها...