شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دارکوب سبز

دارکوب سبز

/post-1688/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 32 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است. روتنه کاملا سبز، سر دارای لکه های قرمز، زیر تنه سبز زیتونی و دمگاه زرد مایل به سبز با زرد کمرنگاست. پرنده ی ماده فاقد لکه های قرمز در نوار سیاه سبیل است، اما هر دو جنس با تارک کاملا قرمز و چشمان سفید؛ که با رنگ سیاه...