شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

درنای طناز درنای کوچک

درنای طناز ( درنای کوچک )

/post-1700/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 95 سانتیمتر طول دارد و در حال ایستاده، به وضوح از درنای معمولی کوچکتر و در پرواز تا حدودی شبیه آن است. با این تفاوت که سیاهی روی سر و گلویش تا سینه امتداد دارد و مشخص است. پرنده ی بالغ به رنگ خاکستری با سرو سینه ی سیاه، که پرهای آن تا پایین سینه آویزان است، دیده می...