شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دلفین معمولی پوزه دراز

دلفین معمولی پوزه‌ دراز

/post-1260/

مشخصات: در گذشته اين دلفين و دلفين معمولي پوزه‌كوتاه را كه به‌تازگي مشخص گرديد در آب‌هاي ايران وجود ندارد را تحت يك گونه به‌نام D. Delphis مي‌شناختند. ولي در بررسي‌هاي مورفولوژيكي، ژنتيكي و خصوصيات جمجمه مشخص گرديد كه آنها دو گونه‌ي مجزا هستند. در اين دلفين تعداد دندان‌ها در هر طرف...