شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دم سرخ سیاه

دم سرخ سیاه

/post-2098/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر، که به صورت عبوری از اروپا می آید، به رنگ سیاه مایل به خاکستری با لکه ی سفیدی در قاعده ی شاهپرهای اولیه ی بال دیده می شود. زیر گونه ای که در شمال شرقی یافت می شود. سیاهی کمتری در پشت دارد و زیر بدنش سیاه است و این سیاهی تا وسط سینه...