شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دوپای ویلیام

دوپای ویلیام

/post-1489/

مشخصات : بزرگ ترین گونه جنس Allactaga در ایران است . سر نسبتاً بزرگ و گرد .گوش ها بزرگ و بیضی شکل وچشم ها درشت هستند . پاها دارای پنج انگشت و کف پا بدون مو است . اندازه طول پاها هستند . پاها دارای پنج انگشت و کف پا بدون مو است . اندازه طول پاها حدود نصف طول سروتنه است .رنگ پشت خاکستری...