شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

رنگین کمان

رنگین کمان خاکی ماهنشان بعد از بارش باران محو نمی شود…

/post-2068/

رنگین کمان خاکی ! اگر قصد دارید خدا را در همین نزدیکی احساس کنید سری به زنجان بزنید. اگر قصد دارید طبیعت را آنگونه که هست ببینید سری به زنجان بزنید. اگر قصد دارید رنگین کمان را خفته بر خاک ببینید سری به زنجان بزنید. کوههای رنگی زنجان و ماهنشان، یکی از شفگت انگیز ترین جاذبه های طبیعی استان...