شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زرد پره ی گلو سیاه

زرد پره ی گلو سیاه

/post-2116/

مشخصات ظاهری: طول بدن 5/16 سانتیمتر با دمگاه خاکستری – قهوه ای دیده می شود. در سر پرنده ی نر ترکیبی از رگه های سیاه و زرد دیده می شود. گلوسیاه زیرتنه زرد پهلوها قرمز و نوار سبزی د رسینه دارد. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان در پاییز اولین سال دااری رگه های خاکستری قهوه ای و تیره و یاد آور زرد...