شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک درختی بزرگ

سسک درختی بزرگ

/post-2143/

مشخصات ظاهری: این پرده، 14 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک درختی زیتونی؛ اما بزرگتر و دم به نسبت بلندتر و به رنگ دودی قهوه ای تیره تر است. روتنه خاکستری تر (بسیار شبیه پر و بال پرنده ی جوان سسک درختی زیتونی) با بال های تیره تر ولبه کمرنگ تر است. همچنین سر گردتر؛ خط ابرویی کمرنگ و باریکتر است؛...