شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک درختی زرد

سسک درختی زرد

/post-2144/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/12 سانتیمتر طول دارد تنها سسک زرد و سبز زرین موجود در منطقه است. منقار زرد نارنجی( هنگام آوار خواندن؛ رنگ نارنجی منقار دیده می شود). بال ها بلند و کمرنگ یتونی تیزه، دور چشم با حلقه ی زرد کمرنگ؛ زیرتنه ی زرد مایل به نخودی و پاها آبی خاکستری است. خط ابرویی گاهی...