شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی اواداوات

سهره ی اواداوات (سهره ی سرخ برنجی)

/post-2177/

مشخصات ظاهری: طول این پرنده 9 سانتیمتر با دم کوتاه و منشاء آن هندوستان است. پرنده ی نر به رنگ قرمز روشن با بال های قهوه ای و خال های فراوان و ریز سفید در زیرتنه و بال هاست. پرنده ی ماده به رنگ قهوه ای مایل به تیره و زیرتنه نخودی قهوه ای و شکم زرد مایل به قرمز و دم سیاه است. صدا: صدای این...