شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی معمولی

سهره ی معمولی

/post-2189/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و با رنگ آمیزی زیبا دیده می شود و به واسطه ی رنگ قرمز روشن وسیاه و سفید سر رگه های زر در بال های سیاهرنگ ودمگاه سفید، که د رپرواز به خوبی دیده می شود. شناخته می شود. زیر گونه ای از این پرنده که در شرق ایران یافت می شود. (سهره ی طلایی سر...