شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی نوک بزرگ

سهره ی نوک بزرگ

/post-2191/

مشخصات ظاهری: این پرنده 18 سانتیمتر طول دارد و سهره ای نسبتا بزرگ با جثه ای خاکستری پرو بال قهوه ای با لکه ی سیاهی در صورت و چانه و نوار پهن سفید روی بال ها دیده می شود. پرنده ی جوان فاقد، سیاهی صورت بوده و بیشتر به رنگ خاکستری با زیر تنه ی روشن و لکه هایی به رنگ قهوه ای تیره در پهلوها...