شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسمار انگشت ریشه دار بسک

سوسمار انگشت ریشه دار بسک

/post-2414/

مشخصات: 3 فلس دور هر انگشت ، اما فقط 2 فلس از طرف کناری قابل دیدن است ؛10 فلس شکمی در طویل ترین ردیف عرضی ، این فلس ها در ردیف های طولی مستقیم مرتب شده اند، 4 فلس بالای چشمی پلکها بسایر جزئی شانه ای ؛ چهارمین انگشت بشدت ریشه دار؛ فلس های پشتی بزرگ ، تیغه ای و نیمه نیمه رویهم قرار گرفته اند...