شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسمار انگشت ریشه دار بلانفورد

سوسمار انگشت ریشه دار بلانفورد

/post-2410/

مشخصات : 4 فلس دور هر انگشت،اما فقط 3 فلس از طرف کناری قابل دیدن است ؛ 12 تا 16 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی که این فلس ها در ردیف های طولی مستقیم مرتب شده اند؛ فلس های پشتی کناری هم اندازه با فلس های ناحیه میانی پشت ؛ الگوی رنگ امیزی ناحیه پشت خطی است ؛ 4 فلس بالای چشمی ؛ فلس های زیر...