شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صعوه ی باغی

صعوه ی جنگلی (صعوه ی باغی)

/post-2199/

مشخصات ظاهری: این پرنده 5/14 سانیتمتر طول دارد و اغلب د راستتار است، خصوصا هنگامی که لابلای پوشش گیاهی است. رنگ و اندازه اش تقریبا شبیه گنجشک ، اما ظریف تر است و با روتنهی قهوه ای خط خطی، سر و تارک خاکستری تیره و خط ابرویی خاکستری مایل به آبی دیده می شود. بال ها قهوه ای بلوطی، زیرتنه قهوه...