شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

طبیعت اردبیل

منطقه شكار ممنوع گنديمن، اردبیل

/post-2490/

منطقه شكار ممنوع گنديمن : گنديمن نام كوهي است كه در داخل منطقه و تقريبا در مركزيت منطقه قرار گرفته و حدود 1859 متر از سطح درياهاي آزاد ارتفاع دارد داراي چشم انداز زيباي طبيعي و دست نخورده با چشمه سارهاي دايمي و پوشش گياهي و جنگلي متنوع و تنوع جانوري مناسب با صخره هاي و پرتگاه هاي سخت و صعب...