شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عجایب هفتگانه جهان

عجايب هفتگانه جهان

/post-3013/

عجايب هفتگانه جهان 1- معبد آرتميس در افوسوس (ترکيه ) معبد آرتميس در افوسوس (ترکيه) يکي از زيباترين بناهاي ايام گذشته بود . اين بنا با داشتن 100 ستون مرمري زيبا که ارتفاع هر کدام از آنها به 15 متر مي رسد يکي از عجايب هفتگانه به حساب مي آيد . اين معبد فضايي را در بر مي گرفت که تقريبا چندين...