شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار مرخل

غار مرخل، کرمانشاه

/post-3841/

اين غار در دامنه کوه بيستون، در فاصله پانصد متري از خانه‌هاي مسکوني قرار دارد. اين غار با طول بيست و هفت متر بر دشت بيستون مشرف است. در سال 1965 م اين غار توسط فيليپ اسميت مورد حفاري قرار گرفت. آثار به دست آمده از اين غار به ترتيب قدمت عبارتند از: ـ تراشنده‌ها و تيغه‌هاي ضخيم دوره مياني...