شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قفل سازی

قفل سازی

/post-2873/

ايام قديم تا قرن 18 ميلادي ، قديمي ترين شكل قفل، قفلي است كه در ويرانه هاي خرساباد نزديكي نينوا، پيدا شده است و حدود 4 هزار سال قدمت دارد و امروز اين هنر كه زماني به عنوان يكي از صنايع دستي منطقه آذربايجان بود، به دليل از بين رفتن كاربرد و عدم حمايت از دست اندركاران آن، منسوخ شده است. در...