شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه اسماعیل خان

قلعه اسماعيل خان

/post-3324/

قلعه و استحکامات معروف به اسماعيل خان بر فراز ارتفاعات انبار آب و مشرف به شهر ايلام ساخته شده است.محدوده اي که اثر بر روي آن ايجاد گرديده کاملاً کوهستاني است و از سه جهت صخرهاي و صعب العبور است و فقط جبهه ي جنوب شرقي است که مسير ارتباطي قلعه بوده است.مصالح بکار رفته در کل بنا سنگ هاي...