شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه روی رنه

قلعه روی رنه(روئینه)

/post-3377/

این قلعه در محل تنگ کرم واقع شده است و احتمال می­رود این قلعه همان قلعه روئینه دژ باشد که از شهر بزرگ ساسانی که اکنون ویرانه­ های آن باقی مانده، دفاع می­کرده است. منبع: irandeserts