شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه ناصری ایرانشهر

قلعه ناصرى ايرانشهر

/post-3530/

موقعيت جغرافيايى: شهرستان ايرانشهر - شهرايرانشهر قدمت: قاجاريه (1269-1313 ه.ش) مشخصات معمارى : قلعه فوق در ابعاد 194×194 متر يعنى در زمينى به مساحت 37636 مترمربع ساخته شده است. حصار اطراف آن به ارتفاع 6/7 متر و ضخامت 4/5 متر بصورت توپُر است. مجهز به دو نوع تيركش دورزن و نزديك زن مى‏ باشد و...