شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قوی فریادکش

قوی فریادکش

/post-1298/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 153 سانتی متر طول دارد و به اندازه ی قوی کنگ، اما شبیه قوی کوچک است . با این نتفاوت که گردن و منقارش بزرگتر و زردی روی منقارش بیشتر است. منقار این پرنده ؛ از قاعده تا نوک زرد و نوک منقار و ابتدای آن سیاه است. گردن را راست نگه می دارد و در پایین گردن خمیدگی بخصوصی...