شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قیطان دوزی

قیطان دوزی

/post-2878/

قيطان رشته اي است كه از ابريشم مي بافند. به دوخت واتصال نوعي نخ ضخيم به نام قيطان بر روي پارچه كه معمولا نيز طرحي را مي نماياند قيطان دوزي مي گويند. براي تنوع آن از قيطانهاي الوان استفاده مي شود كه اين كار در مناطق خاصي بيشتر رواج دارند ولي در لعضي از مناطق رنگ قيطان و پارچه يكنواخت مي...