شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لاسرتای کوهستانی

لاسرتای کوهستانی

/post-2434/

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان . فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط 2 فلس بزرگ ( فلس های دانه ای نیستند ) از هم جدا شده اند . چهارمین انگشت با 2 ردیف...