شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع خنار

منطقه شکار ممنوع خنار، گرمسار

/post-2543/

تاریخچه این منطقه برابر آگهی روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۴۲ مورخ ۲۶/۶/۷۱ از تاریخ ۱۵/۵/۷۱ شکار ممنوع و تحت حفاظت قرار گرفت و پس از آن ۳ مرحله دیگر نیز تمدید گردیده که در مرحله چهارم از تاریخ ۱۵/۸/۸۰ به مدت ۵ سال دیگر نیز شکار ممنوع اعلام شده است …. موقعیت جغرافیایی و مساحت منطقه شکار ممنوع خنار...