شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مینی جکوی بختیاری

مینی جکوی بختیاری

/post-2403/

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي دو جفت فلس زير چانه اي؛ جفت پيشين فلسهاي زير چانه اي در تماس با هم هستند؛ نوارهاي تيره عرضي پشت بدن و دم پهن و عرض آنها بيشتر از پهناي فاصله بين هم هستند. رنگ آميزي: سطح پشتي كرم رنگ؛ با چهار نوار عرضي قهوه اي شكلاتي ما بين شانه ها و...