شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نمایشگاه

مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با جواد عابد خراسانی

/post-61/

مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با جواد عابد خراسانی در تاجیکستان پیرامون برگزاری نمایشگاههای ایران در تاجیکستان و عقد قرارداد با کمیته سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان