شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نمایشگاه پرنده نی

نمایشگاه پرنده نی

/post-4375/

نی در کشتزارهای برنج تایلند به وفور دیده می شود و روستائیان محلی با استفاده از این نی ها پرنده های رنگی می سازند که یادبود بیش از هشتاد و پنج گونه پرنده در پارک پرنده است. این پرنده ها همراه با کاردستی های محلی در نمایشگاهی به معرض دید گذاشته می شوند. منبع:eligasht