شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نوک خنجری آووست

نوک خنجری ( آووست )

/post-1637/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 44 سانتیمتر طول دارد و با پرو بال سیاه وسفید، منقار بلند و سربالا، سرو پس گردن سیاه، کاملا مشخص است. روتنه و بال ها سیاه و سفید است که در پرواز؛ انتهای بال های سیاه، زیر بدن سفید و پاهای آبی مایل به خاکستری اش بیرون از دم دیده می شود. در پرنده ماده، روتنه اندکی...