شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ول کرمانی

ول کرمانی

/post-1445/

این گونه که در نواحی جنوب شرقی ایران پراکندگی دارد، توسط Roguin شناسایی و به عنوان گونه‌ای جدید، در لیست پستانداران موزه تاریخ طبیعی بریتانیا ثبت شده است. برخی از محققان بر اساس مطالعات ژنتیکی انجام شده تفاوت زیادی بین ول و ول خراسانی (M. Transcaspicus) قائل نیستند و IUCN در لیست خود...