شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پاشلک دم باریک

پاشلک دم باریک

/post-1578/

مشخصات ظاهری: این پرنده 26 سانتیمتر طول دارد. بسیار شبیه پاشلک معمولی است ولی در پرواز بخاطر کمی تیره تر بودن بخوبی می شود. از پاشلک معمولی آنرا متمایز کرد. در وسط پرهای پوششی اندکی خاکستری کمرنگ متمایل به خاکستری دارد فاقد خط سفید حاشیه پرهای ثانویه است. بالها بیشت رگرد و در زیر بال کاملا...