شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرستو دریایی کوچک

پرستو دریایی کوچک

/post-1595/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و به آسانی از سایر پرستوهای دریایی شناخته می شود. بال ها کوچک و کشیده، اندازه ی بدن کوچک، پروازش مستقیم و سریع وبده و درجا بال زنی می کند. در پرنده ی بالغ، تابستان ها، روتنه خاکستری کمرنگ( که در برخی موارد تا وسط دمگاه امتداد دارد) . شاهپرهای...