شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پل خواب روستایی کوچک با شهرتی بسیار در میانه جاده

پل خواب روستایی کوچک با شهرتی بسیار در میانه جاده کرج به چالوس

/post-2048/

پل خواب روستایی کوچک با شهرتی بسیار در میانه جاده کرج به چالوس قرار دارد. در سمت راست رودخانه خروشان آن و در ۴۷ کیلومتری کرج قرار دارد. دره‌ای که روستای پل خواب در منتهی الیه آن جای گرفته، مورود نام دارد که برگفته از آبادی باغستانی بسیار کوچکی در فاصله ۴ کیلومتری پل خواب است. رودخانه مورود...