شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پناهگاه سنگی گر ارجنه

پناهگاه سنگی گر ارجنه، خرم آباد

/post-3289/

در جنوب دره خرم آباد و نزديك غار كنجي بر يك صخره منفرد و كوچك موسوم به پاگر Pagar كه ارتفاع آن از سطح زمين هاي اطراف حدود 125 متر مي باشد . در شرق ارتفاع پناهگاه كوچك ارجنه قرار دارد . اخيراً دامنه باختري آن محل گورستان ماسور و دهات اطراف شده است . ويژگي پناهگاه در آن است كه , « هيچ وقفه و...