شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پی پت پشت زیتونی

پی پت پشت زیتونی

/post-1789/

مشخصات ظاهری: طول بدن 5/14 سانتیمتر ، شبیه پی یت درختی ولی رنگ سر و نوار ابرویی پهن و سفیدش ک از پشت چشم شروع می شود او را متمایز می کند. روتنه قهوه ای تیره، سینه نخودی یا خال های سیاه رگه رگه و زیر تنه سفید با رگه رگه سیاه کمتر از سینه است. پهلوها نخودی و پاها قرمز خاکستری است. دم قهوه ای...