شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی چشم سفید

کاکایی چشم سفید

/post-1648/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر ا زکاکایی دودی و با بال هایی خمیده تر دیده می شود.پروازی تیز و سریع دارد و به واسطه ی منقار تیره ( در پرنده ی بالغ منقار قرمز تیره با انتهای سیاه دیده می شود) و اندکی کشیده و خمیده همراه با حلقه ی سفید دور چشم ها، از کاکایی دودی...