شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کتیبه میخی

بیستون مشهورترین کتیبه میخی جهان

/post-310/

بیستون از مشهورترین کتیبه‌های میخی جهان است. مهمترین سند تاریخی زمان داریوش است که شرح وقایع را از زبان او می‌گوید و تقریباً بدون هیچ تحریفی به‌دست ما رسیده است. طولانی‌ترین کتیبه فارسی باستان است که براساس آن وسعت جغرافیائی ایران زمان داریوش، نام قدیمی مکان‌های جغرافیائی کنونی، ماه‌ها،...